MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

 1. Taraflar

 

EMUS: 

 

Unvanı:

EMUS EMNİYETLİ ULAŞIM SİSTEMLERİ LTD. ŞTİ. 

Adres:

İRAN CADDESİ NO17/A-501 06700 KAVAKLIDERE, ANKARA

Telefon:

0312 468 9512

E-Posta:

destek@emus.com.tr

 

Banka Hesabı:

Emniyetli Ulaşım Sistemleri Ltd. Şti.

Garanti Bankası Kavaklıdere Şubesi: 75 

Hesap No: 6293674

IBAN: TR88 0006 2000 0750 0006 2936 74

 

Bundan sonra “EMUS” olarak anılacaktır.

 

MÜŞTERİ :MÜŞTERİ

Ad-Soyad:

 

Adres:

 

Telefon:

 

E-posta:

 

 

Bundan sonra “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır.

 

 1. Tanımlar

 

Sürücü Geliştirme Sistemi (SGS): Araçlara sürücü alışkanlıklarını analiz etmek için takılan ve EMUS firmasına ait olan sistem.

EMUS SK: EMUS tarafından yetkilendirilmiş olan Sürüş Koçları.

 

 1. Konu

 

İşbu Sözleşmenin konusu, MÜŞTERİ’nin EMUS’a ait www.emus.com.trweb sitesinden elektronik ortamda satın aldığı, Sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine Sözleşmede satış fiyatı belirtilen ürün/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğihükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. MÜŞTERİ, satışa konu ürün/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu ürün/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürün/hizmeti sipariş verdiğini işbu Sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.emus.com.tr sitesinde ödeme sayfasında yer alan fatura ve Ön Bilgilendirme Formu işbu Sözleşmenin ayrılmaz parçasıdır.

 

 1. Sözleşme Konusu Ürün ve Hizmet Bilgileri

 

MÜŞTERİ tarafından satın alınan hizmet ve işbu hizmet kapsamındaki ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, satış bedeli Ön Bilgilendirme Formunda ve Satış Faturasında belirtildiği gibidir. Ödeme Şekli, Fatura ve Teslimat Adresi İrsaliye/ İrsaliyeli Fatura / Fatura üzerinde belirtildiği gibidir. Fatura edilecek kişi ile işbu Sözleşmeyi akdeden kişinin aynı olması gerekmektedir. İşbu Sözleşme kapsamında MÜŞTERİ tarafından verilen bilgilerin doğru ve eksiksiz olması gerekmekte olup, işbu bilgilerin doğru ve/veya eksik olmamasından kaynaklı her türlü sorumluluk MÜŞTERİ’ye aittir ve işbu bilgilerin eksik ve/veya doğru olmamasından kaynaklanan zararların tamamı MÜŞTERİ tarafından karşılanır. 

 

Abonelik kapsamında EMUS tarafından MÜŞTERİ’ye verilecek hizmetler aşağıdaki gibidir:

 1. SGS’nin MÜŞTERİaracına montajı ve kalibrasyonu,

 2. Günlük sürücü ihlallerinin ve ilgili feedbacklerin digital ortamda EMUS Sürüş Koçu tarafından MÜŞTERİ’nin belirtmiş olduğu cep telefonu veya e-posta adresine yazılı olarak yollanması (whatsapp ve viber gibi protokoller kullanılabilir),

 3. Minimum aftada 1 defaya mahsus olmak üzere MÜŞTERİile EMUS SK tarafından geçmiş hafta meydana gelen sürüş ihlallerini içeren eğitim seansı (cep telefonu, skype, facetime gibi protokoller kullanılabilir),

 4. Minimum 12 aylık aboneliklere Ulaştırma Bakanlığı tarafından onaylı bir Defansif Sürüş Eğitim Merkezinde ücretsiz teorik ve pratik eğitim,

 5. MÜŞTERİ’nin isteği doğrultusunda yol durumu, trafik kuralları ve yol haritası gibi konularda EMUS erişimi doğrultusunda günlük çalışma saatleri içersinde destek verilmesi. 

 

 1.  Hizmet Kapsamında Satın Alınan Ürünlerin Montajı

 

MÜŞTERİ tarafından satın alınan hizmet kapsamındaki ürünlerin montajı, EMUS tarafından MÜŞTERİ’nin Ön Bilgilendirme Formunda belirttiği adresinde ve yine MÜŞTERİ tarafından Ön Bilgilendirme Formunda belirtilen araç ve/veya araçlara yapılacaktır. 

 

 1.  Genel Hükümler

 

 1. MÜŞTERİ, internet sitesinde sözleşme konusu hizmet kapsamındaki ürün/ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. www.emus.com.tr‘den kredi kartı (VISA, MasterCard, American Express), ile alışveriş yapılabilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından sipariş tutarı kadar para blokesinin yapıldığı iş günüdür. Bu maddede belirtilmeyen ödeme yöntemleri kesinlikle kabul edilmez. Ürün teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu Banka/finansman kurumunun Hizmet bedelini EMUS'a ödememesi ya da ödediği bedeli geri talep etmesi halinde, EMUS tarafından hizmet durdurulacak olup, teslim edilen ürün/ürünlerin de en geç üç (3) işgünü içinde MÜŞTERİ tarafından EMUS'a iade edilmesi gerekmektedir. Hizmet bedelinin ödenmemesi MÜŞTERİ'nin bir kusurundan veya ihmalinden kaynaklanıyor ise ürünlere ait kargo ve demontaj masrafları MÜŞTERİ tarafından karşılanacaktır. EMUS'un iadeyi kabul etmeksizin Hizmet bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halükarda saklıdır.

 

 1. MÜŞTERİ’nin, kredi kartı ile alışveriş yapması durumunda siteden seçmiş olduğu abonelik türüne uygulanacak olan taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, MÜŞTERİ ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi, banka ile MÜŞTERİ arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. MÜŞTERİ, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir. 

 

 1. Herhangi bir nedenle MÜŞTERİ tarafından hizmet bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, EMUS verilen hzimet durdurabilir ve hizmete ilişkin ürünlerin siparişini iptal edebilir. 

 

 1. MÜŞTERİ’nin herhangi bir nedenle hizmet bedelini ödememesi ve en geç iki (2) ay içerisinde ödemeyi gerçekleştirmemesi veya yeni bir ödeme yöntemi bildirmemesi halinde; MÜŞTERİ’nin aracında bulunan SGS EMUS tarafından demonte edilerek geri alınır ve MÜŞTERİ, işbu demontaj işlemleri için 750-TL (yedi-yüz-elli-Türk-Lirası) + KDV öder.

 

 1. EMUS, MÜŞTERİ’nin vermiş olduğu bilgiler gerçekle örtüşmediğinde, satın alınan hizmeti ve işbu hizmete ilişkin ürünlerin siparişini durdurma hakkını saklı tutar. EMUS hizmete ilişkin ürünlerin siparişinde sorun tespit ettiği durumlarda MÜŞTERİ’nin vermiş olduğu telefon, e-posta ve posta adreslerinden MÜŞTERİ’ye ulaşamadığı takdirde siparişin gönderimini on beş (15) gün süreyle durdurur. MÜŞTERİ’nin bu süre zarfında EMUS ile konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi beklenir. Bu süre zarfında MÜŞTERİ’den herhangi bir cevap alınamazsa; EMUS, her iki tarafın da zarar görmemesi için hizmeti ve ürünlerin siparişini iptal eder.

 

 1. İşbu Sözleşmeye ve kanuna uygun caymalar dahil sipariş iptallerinde ve Sözleşme fesihlerinde, hizmet bedeli tahsil edilmiş ise, azami on dört (14) gün içinde MÜŞTERİ'ye iade edilir. İade MÜŞTERİ'nin EMUS'a hizmet bedeli tediyesinde kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde yapılır. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi, MÜŞTERİ kredi kartına iade sureti ile yapılır ve hizmet tutarı, siparişin MÜŞTERİ tarafından iptal edilmesinden sonra aynı sürede ilgili bankaya iade edilir; bu tutarın bankaya iadesi işleminin EMUS tarafından yapılmasında sonra MÜŞTERİ hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, MÜŞTERİ olası gecikmeler için EMUS'un herhangi bir şekilde müdahalesi ve sorumluluk üstlenmesinin mümkün olamayacağını şimdiden kabul eder. 

 

 1. EMUS'un iade edilecek bedel için, işbu Sözleşme ve kanundan doğan mahsup, indirim ve tenzilat hakları vardır ve saklıdır. Sözleşme'nin EMUS'un edimini ifa etmemesinden ötürü MÜŞTERİ tarafından feshedildiği hallere ilişkin MÜŞTERİ kanuni hakları da saklı ve mevcuttur.

 

 1. MÜŞTERİ’nin temerrüde düşmesi halinde, MÜŞTERİ, borcun gecikmeli ifasından dolayı EMUS’un oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder. MÜŞTERİ’nin temerrüdünün EMUS’un kusurundan kaynaklandığı hallerde MÜŞTERİ herhangi bir zarar ve ziyan talebini karşılamak mecburiyetinde olmayacaktır.

 

 1. Hizmetin satış fiyatına yapılan vadeye göre fiyatı sipariş sonu mail atılan örnek fatura, Ön Bilgilendirme Formu ve hizmet kapsamında satın alınan ürün/ürünler ile birlikte MÜŞTERİ’ye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

 

 1. Yapılan alışverişlerdeki tüm fiyatlar KDV dahil TL olarak ifade edilmiştir. 

 

 1. MÜŞTERİ, hizmet ve hizmet kapsamındaki ürünler ile ilgili talep ve şikayetlerini, Sözleşme'nin giriş kısmındaki EMUS iletişim kanallarından ulaşarak, sözlü veya yazılı şekilde EMUS'a bildirebilir.

 

 1. İşbu Sözleşme kapsamındaki yazılı hususların bir kısmı mahiyeti itibari ile bu Sözleşme'de yer almayabilir; bununla beraber, MÜŞTERİ tarafından internet sitesinde görülen/onaylanan Ön Bilgilendirme Formu’nda, keza https://www.emus.com.tr/internet sitesinin (ilgisine göre satış aşamaları veya genel) bilgilendirme sayfaları/bölümlerinde yer almaktadırlar.

 

 1. MÜŞTERİ’nin kabulünü takiben işbu Sözleşme, Ön Bilgilendirme Formu ve bilgilendirme metinleri MÜŞTERİ’nin bildirilen e-posta (mail) adresine gönderilecek olup, MÜŞTERİ söz konusu bilgilendirmeleri, Ön Bilgilendirme Formunu ve işbu Sözleşmeyi, anılan maili cihazına kaydedip saklayarak her zaman ulaşabilir ve inceleyebilir. Öte yandan,  işbu Sözleşme EMUS nezdindeki sistemlerde ilgili sözleşme süresince  muhafaza edilir.

 

 1. İşbu Sözleşme'den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde EMUS kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) delil oluşturur; tarafların ilgili emredici yasal düzenlemelerden bu hususta doğan hakları geçerli ve saklıdır.

 

 1. MÜŞTERİ, işbu Sözleşme kapsamında satın almış olduğu hizmetin EMUS tarafından doğru ve eksiksiz bir şekilde verilebilmesi için EMUS’a ilgili verilere erişimin sağlanabilmesi için  talep ettiği gereksinimleri sağlamakla yükümlüdür.

 

 1. MÜŞTERİ, EMUS tarafından verilen hizmetin yerine getirilebilmesi için EMUS’a gerekli olan yardımı sağlayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 1. EMUS, işbu Sözleşme süresi içinde gerekli gördüğü durumlarda karşı tarafın yazılı onayını almak kaydıyla hizmet bedelinde ve montajını yaptığı ürünlerde değişiklik yapma hak ve yetkisini haizdir.

 

 1. MÜŞTERİ, işbu Sözleşmeyi kabul ettiği takdirde EMUS’un internet sitesinde bulunan Gizlilik Politikası (www……….) ve Kişisel Verilerin Korunması Bilgilendirme ve Beyan Formu (www……….) hükümlerini de kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. 

 

 1.  Teslimat

 

 1. MÜŞTERİ’nin Sözleşme konusu hizmetler kapsamında teslim edilecek olan ürünler için bildirdiği teslim yeri dahil Teslimat Bilgileri işbu Sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ÖnBilgilendirme Formunda belirtildiği gibidir. 

 

 1. İşbu Sözleşme konusu SGS, on beş (15) günlük süre içerisinde EMUS tarafından MÜŞTERİ aracına monte edilecektir. İşbu Ürünlerin montajı, Ürünlerin teslimatını takiben  EMUS tarafından  MÜŞTERİ’ye e-posta/mail, SMS veya telefonla bildirilecek olan tarihte yapılacaktır. MÜŞTERİ bildirilen tarihte ürünlerin montajının yapılacağı araç ve/veya araçları hazır etmekle yükümlüdür. 

 

 1. İşbu Sözleşme konusu ürün/ürünler, yasal otuz (30) günlük süre aşılmamak koşuluyla ödemenin yapılmasını takiben, her bir ürün için MÜŞTERİ’nin yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak işbu Sözleşmenin yedi (7) numaralı maddesi kapsamında açıklanan süre içinde MÜŞTERİ aracına veya Ön Bilgilendirme Formunda gösterdiği adresteki üçüncü kişi/kuruluşa aşağıda belirtilen esaslarda teslim ve monte edilir. 

 

 1. İşbu Sözleşme kapsamında MÜŞTERİ Ön Bilgilendirme formunda beyan etmiş olduğu lokasyon, tarih ve saatte aracı EMUS SGS Montajı için hazır etmekle mesuldür.

 

Montaj anında MÜŞTERİ'nin aracının formda vermiş olduğu adresinde bulunmaması durumunda dahi EMUS edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, MÜŞTERİ'nin hizmeti geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun EMUS'a iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de MÜŞTERİ'ya aittir. 

 1. EMUS, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü, yasal azami on beş (15) günlük süre içinde teslim edemez ise, işbu durumu öğrendiği tarihten itibaren MÜŞTERİ'ye yazılı olarak veya MÜŞTERİ veri saklayıcısı ile üç (3) gün içinde bildirimde bulunacaktır. Çalışma imkânlarını kısmen veyatamamen geçici veya daimi olarak durduracak derecede meydana gelen veya Sözleşmeye konu ürünün tedarik edildiği ülkede meydana gelen deprem, grev, kötü hava koşulları, salgın hastalıklar, savaş, terör faaliyetleri, ambargo, ayaklanma, doğal afetler ve hükümet kararları veya EMUS’un hizmeti sağlayabilmesi için bağlı olduğu ağ, operatör veya kuruluşun (EMUS’un hatasından kaynaklı sebepler hariç) herhangi bir sebeple hizmet verememesi işbu Sözleşme koşullarını doğrudan etkilediği ölçüde mücbir sebep niteliğindedir. 

 


 

 

 

 

 

 

 1.  MÜŞTERİ’nin Önceden Bilgilendirildiği Hususlar

 

MÜŞTERİ, aşağıdaki hususlarda, işbu Sözleşme'nin MÜŞTERİ tarafından internet sitesinde kabulü ile kurulmasından ve gerek siparişi, gerek ödeme yükümlülüğü altına girmesinden önce internet sitesinin ilgili sayfaları-kısımlarındaki tüm genel-özel açıklamaları görerek ve inceleyerek bilgilendiğini teyiden kabul eder:


-   EMUS'nın unvanı ve iletişim bilgileri ile güncel tanıtıcı bilgileri,


-   Hizmetin internet sitesinden alınması sırasındaki satış işlemi aşamaları ile yanlış girilen bilgilerin düzeltilmesine ilişkin amaca uygun araçlar-yöntemler,


-   EMUS'nın mensubu olduğu Meslek Odası (ATO-Ankara Ticaret Odası) ve ATO'nun meslek ile ilgili öngördüğü davranış kuralları bilgisinin edinebileceği elektronik iletişim bilgileri (Telefon:  4440286, www.ato.org.tr)


-   EMUS tarafından uygulanan MÜŞTERİ bilgileri için geçerli gizlilik, veri kullanımı-işleme ve MÜŞTERİ'ye elektronik iletişim kuralları ile MÜŞTERİ'nin bu hususlarda EMUS'a verdiği izinler, MÜŞTERİ'nin kanuni hakları, EMUS'un hakları ve tarafların haklarını kullanım usulleri,


-   Hizmet kapsamındaki ürünler için EMUS tarafından öngörülen gönderim kısıtlamaları,


-   Sözleşme konusu Hizmet(ler) için EMUS tarafından kabul edilen ödeme yöntem-araçları ile Hizmet ve hizmet kapsamındaki ürünler'in temel özellik-nitelikleri, vergiler dahil toplam fiyatı (ilgili masraflar da dahil olmak üzere MÜŞTERİ'nin  EMUS'a ödeyeceği toplam bedel),


-   Hizmet kapsamındaki ürülerin MÜŞTERİ'ye teslimine ilişkin usuller ile nakliye-teslim-kargo masrafları hakkında bilgiler,


-   Hizmet(ler) ile ilgili diğer ödeme/tahsilat ve teslimat bilgileri ile Sözleşme'nin ifasına ilişkin bilgiler, bu hususlarda tarafların taahhüt-sorumlulukları,


-   MÜŞTERİ'nin cayma hakkına sahip olmadığı ürünler ve diğer mal-hizmetler,


-   MÜŞTERİ'nin cayma hakkının olduğu durumlarda bu hakkını kullanma şartları, süresi ve usulü ile hakkın süresinde kullanılmaması durumunda MÜŞTERİ'nin cayma hakkını kaybedeceği,


-   Cayma hakkı olan ürün ve hizmetlerde, ürün cayma süresi içinde kullanım talimatlarına, olağan işleyişine veya teknik özelliklerine uygun kullanılmamasından ötürü bozulduğu veya bir değişikliğe uğradığı takdirde MÜŞTERİ'nin cayma talebinin kabul edilmeyebileceği ve her durumda EMUS'a karşı sorumlu olacağı, EMUS'un kabul ettiği hallerde söz konusu bozukluğa veya değişime göre uygun bulduğu bir tutarı MÜŞTERİ'ye yapacağı geri ödemeden tenzil (mahsup) ile tahsil edebileceği,


-   Cayma hakkının bulunduğu durumlarda ürünleri EMUS'a ne şekilde iade edebileceği ve ilgili tüm mali hususlar (iade yolları, masrafı ve Ürün bedelinin iadesi ve iade sırasında MÜŞTERİ tarafından kazanılmış/kullanılmış ödül puanları için yapılabilecek indirim ve mahsuplar dahil),


-   MÜŞTERİ'nin tüzel kişi olması halinde, ticari ya da mesleki amaçlarla satın aldığı hizmetler için cayma hakkı başta olmak üzere  "tüketici haklarını" kullanamayacağı,


-   Mahiyetine göre işbu Sözleşme'de de yer alan diğer tüm satış şartları ile işbu Sözleşme MÜŞTERİ tarafından internet sitesinde onaylanarak kurulduktan sonra MÜŞTERİ'ye elektronik posta ile gönderildiğinden MÜŞTERİ tarafından istenen süre ile saklanıp buradan erişilebileceği, EMUS'un da üç (3) yıl süre ile nezdinde saklayabileceği.

 

9. Cayma Hakkı

 

 1. MÜŞTERİ işbu Sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren on dört (14) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin işbu Sözleşme'den cayma hakkına sahiptir.

 

 1. MÜŞTERİ’nin cayma hakkını kullanması için; (i) on dört (14) günlük süre içerisinde Sözleşmenin giriş kısmında yazılı olarak belirtilen EMUS' a ait adres, faks numarası veya elektronik posta adresine yazılı bildirimde bulunması ve (ii) alınan hizmet konusu ürün/ürünlerin işbu Sözleşmenin 10’uncu maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. 

 

 1. Üçüncü kişiye veya MÜŞTERİ’ye teslim edilen hizmet konusu ürün/ürünlerin söz konusu aboneliğin MÜŞTERİ tarafından iptal edilmesi durumunda EMUS’a en geç yedi (7) iş günü içinde bildirilen adreste demonte edilecek olan aracın hazır bulundurulması gerekmektedir. Ayrıca sözleşme süresinden erken cayma ile yapılacak demontaj ücreti olan 750-TL (yedi-yüz-elli-Türk- Lirası) + KDV ücret MÜŞTERİ’den tahsil edilecektir.

 

 1. Hizmet kapsamında MÜŞTERİ’ye teslim edilmiş olan ve iade edilecek ürünlerin de-montajı EMUS tarafından yapılacaktır. 

 

 1. EMUS, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç on (10) günlük süre içerisinde ürün/ürünlerin de-montajını yaparak ürün/ürünleri MÜŞTERİ’den  iade almakla yükümlüdür.

 

 1. MÜŞTERİ’nin kusurundan kaynaklanan bir nedenle hizmet kapsamındaki ürün/ürünlerin değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa MÜŞTERİ kusuru oranında EMUS’unzararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan MÜŞTERİ sorumlu değildir. 

 

 1. Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler

 

MÜŞTERİ, www.emus.com.trden satın almış olduğu hizmet kapsamında teslim edilen ürün/ürünlere, kendisi ya da üçüncü kişiler tarafından, gerek fiziksel gerek işlevsel zarar gelmiş ise cayma hakkını kullanamaz. Ayrıca niteliği itibariyle iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Kopyalanarak orijinalliğini kaybeden (CD, DVD, plak vs gibi) veya hijyenik faktörler nedeniyle risk taşıyan ürünlerin iade ve değişimleri orijinal ambalajları açıldığı takdirde gerçekleştirilememektedir. 

 

 1. Hizmeti Durdurma Hakkı

 

 1. EMUS, aşağıdaki durumlarda tüm veya bazı hizmetlerin verilmesini durdurabilir: 

 1. MÜŞTERİ’nin vadesi gelmiş bir borcunu iki (2) ay içinde ödememiş olması halinde,

 2. MÜŞTERİ’nin EMUS Sürüş Koçu tarafından yapılan sürüş ihlali uyarılarına bilinçli olarak uymaması durumunda.

 3. Mücbir Sebep Hallerinde.

 

 1. Hizmetin, MÜŞTERİ kaynaklı nedenlerden dolayı durdurulması halinde EMUS’un bu sözleşmeden doğan alacakları devam edecektir.

 

 1. Yukarıdaki sebeplerle, hizmetin durdurulması, Sözleşmenin ihlali anlamına gelmez. Bu süre içinde anlaşma hükümlerinin yerine getirilememesi nedeniyle EMUS’a herhangi bir yaptırım uygulanmayacaktır.

 

 1. Fesih ve Cezai Şart

 

 1. MÜŞTERİ, işbu Sözleşmeyi süresi içerisinde her zaman üç (3) ay önceden yazılı olarak bildirimde bulunmak kaydıyla tek taraflı feshedebilir. Bu taktirde MÜŞTERİ SGS ürünün demonte ücreti olarak 750TL (yedi-yüz-elli-Türk-Lirası) + KDV ödemekle yükümlüdür.

 

 1.  

 2. İşbu fesih halleri ya da Sözleşmenin sona ermesi hallerinde, MÜŞTERİ aracında bulunan ve mülkiyeti EMUS’a ait olan ürünlerin de-montajı için aracını fesih ya da sona ermeyi takip eden on beş (15) gün içerisinde EMUS’un kendisine fesih ya da sona erme halinde bildirdiği alanda hazır etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Ek olarak, MÜŞTERİ’nin işbu Sözleşmeyi süresi sona ermeden feshetmesi ve işbu feshi takiben EMUS’a ait olan ürünlerinin demontajı için  EMUS’un kendisine bildirdiği tarih ve alanda  aracı hazır etmemesi halinde, her bir SGS için 750-TL (yedi-yüz-elli-Türk-Lirası) + KDV ücreti EMUS’a peşin ve demontaj için EMUS’nın bildirdiği tarihi takiben 3 (üç) gün içerisinde ödeyeceğini ve işbu cezai şartın fahiş olmadığını peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

 

 1. MÜŞTERİ, satın almış olduğu hizmet kapsamındaki ürünleri kullanmaksızın kendi elindeki mevcut ürün/sistem kullanılmak suretiyle Ön Bilgilendirme Formunda belirtilen bir hizmeti alması durumunda, Sözleşmeyi süresi içerisinde her zaman 1 (bir) ay önceden yazılı bildirimde bulunmak kaydıyla cezai şart ödemeksizin feshedebilir. 

 

 1. Haklı Sebeple Erken Fesih: Taraflardan herhangi birisinin işbu Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerine uymaması halinde ve bu durumun, diğer tarafça kendisine yapılacak yazılı bildirime (aykırılık bildirimi) rağmen ve bu bildirimin tebliğinden itibaren on (10) gün içinde düzeltilmemesi halinde, aykırılık bildirimi yapan taraf Sözleşmeyi derhal feshetme hakkına haizdir.

 

 1. İşbu Sözleşme feshedildiği takdirde EMUS, MÜŞTERİ’yi  borç altına sokan tüm kıymetli evrak ve benzeri belgeleri verilen hizmet kapsamında doğan alacaklarını mahsup etmek suretiyle iade etmek zorundadır.

 

 1. Devir

 

 1. Taraflar, karşı tarafın yazılı izni olmadıkça, işbu Sözleşmeden doğan hizmet ve hizmet kapsamındaki ürünlere dair haklarını, üçüncü şahıslara devredemez. 

 

 1. Hizmet kapsamında EMUS tarafından Ürün/Ürünlerin temin edilmesi halinde ürün/ürünlerin kullanıldığı aracın MÜŞTERİ tarafından üçüncü kişiye devrinin planlandığı hallerde, MÜŞTERİ durumu EMUS’a bildirecek ve dilerse sistemin EMUS tarafından belirlenen demontaj ve montaj bedelini EMUS’a ödeyerek ürün/ürünlerin MÜŞTERİ’ye ait başka bir araca naklini  talep edebilecektir. Devir kapsamında hizmete son verilmesinin de istenildiği hallerde ise; işbu Sözleşmenin yukarıda belirtilen 12. maddesi kapsamında MÜŞTERİ Sözleşmeyi feshetmiş addolunacak; ve yine bu madde kapsamında MÜŞTERİ, eğer hizmet kapsamında ürün/ürünleri EMUS tarafından temin etmişse işbu ürün/ürünlerin de-montaj imkanlarını EMUS’a sağlamakla ve ilgili cezai şartı EMUS’a ödemekle yükümlü olacaktır. 

 

 1. Hizmet kapsamında EMUS tarafından ürün/ürünlerin temin edilmesi halinde  MÜŞTERİ aracının herhangi bir sebeple haciz işlemine tabi tutulması, bu sebeple üçüncü bir kişiye satışının gerçekleşmesi ya da aracın ilgili ürün/ürünleri de içerir şekilde pert olması hallerinde ise, yine işbu Sözleşmenin yukarıda belirtilen 12. maddesi geçerli olacak, MÜŞTERİ Sözleşmeyi feshetmiş addolunacak ve yine bu madde kapsamında MÜŞTERİ, eğer hizmet kapsamında EMUS tarafından ürün/ürünler temin edildi ise gereken de-montaj imkanlarını EMUS’a sağlamakla ve ilgili cezai şartı EMUS’a ödemekle yükümlü olacaktır. Eğer de-montaj hukuken (haciz ve satış nedeniyle) ya da fiilen (pert ve hasar hallerinde) mümkün olmaz ise MÜŞTERİ işbu Sözleşmenin 12. maddesinde belirtilen cezai şarta ilave olarak EMUS’a EMUS tarafından her bir parça için ayrı ayrı belirlenecek olan ilave tutarı ek cezai şart olarak ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. 

 

 1. Garanti

 

 1. İşbu Sözleşme kapsamı içerisinde EMUS tarafından MÜŞTERİ’ye ürün/ürünler teslim edilmesi halindeişbu ürün/ürünler (ürünlerin montaj tarihinden itibaren)36 ay süreyle, üretim ve montaj hatalarına karşı garantilidir.

 

 1. Garanti, MÜŞTERİ dışında üçüncü kişilere devredilemez.

 

 1. MÜŞTERİ’nin herhangi bir nedenden dolayı ürüne teknik müdahalede bulunması halinde ilgili ürün garanti kapsamı dışına çıkacaktır.

 

 1. MÜŞTERİ tarafından ürün/ürünlerin montajı, de-montajı ve bakımı EMUS dışında gerçekleştirilirse ürünlerin garanti kapsamı dışında kalacağını ve hizmet sırasında yaşanılacak herhangi bir sorunun EMUS sorumluluğunda olmayacağını kabul eder.

 

 1. Gizlilik

 

 1. Taraflar, işbu Sözleşme ile ilgili ya da işbu Sözleşmenin ifası dolayısıyla öğrendiği, üçüncü kişilerce yasal yollarla elde edilmiş bilgiler dışında, gizli olduğu bildirilsin ya da bildirilmesin tüm bilgileri gizli bilgi olarak kabul etmeyi ve bu bilgileri karşı tarafın yazılı izni olmadan, üçüncü kişilere vermemeyi, açıklamamayı, kamuya duyurmamayı ya da bu şekilde sonuçlanacak davranışlardan kaçınmayı taahhüt eder. 

 

 1. Herhangi bir kanun, mahkeme kararı veya devlet kurumunca talep edilmesi veya olağan raporlama veya inceleme sebepleriyle Muhasebecisi veya Avukatıyla paylaşma durumları gizlilik maddesinin ihlali anlamına gelmez.

 

 1. İşbu Sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesi hali, bu maddede yer alan yükümlülüklerin sona ermesine sebep olmaz.

 

 1. Gizliliğin ihlali halinde, ihlal eden taraf karşı tarafın her türlü zarar ve ziyanını tazmin etmeyi peşinen kabul ve taahhüt eder.

 

 1. MÜŞTERİ, satın aldığı hizmet kapsamında araç, sürücüsü ve sistem kurulumu sonrasında gerçekleştirilecek sürüşler hakkında EMUS’nın hizmet kapsamında GPS pozisyonu, hız, yakıt sarfiyatı, olması halinde iç ve dış kamera kayıtları, araç beyin ya da bilgisayardan elde edilen (data, pozisyon, araç bilgisi, vs.) ve benzeri tüm ve her türlü bilgi ve veriye erişiminin olduğunu ve EMUS’nın işbu bilgi ve verileri, hizmet sunumu ve MÜŞTERİ gizliliğinin korunması şartıyla genel derğerlendirme, hizmetini geliştirme veya iyileştirme ve/veya diğer ticari sebeplerle anonim olarak kullanma hakkına sahip olduğunu kabul ve beyan eder. 

 

 1. Uyuşmazlıkların Çözümü

 

İşbu Sözleşme ve ek sözleşmelerin yorumunda ya da bunlar sebebiyle ortaya çıkacak olan tüm uyuşmazlıklarda MÜŞTERİ'nin EMUS'a şikayetlerini iletebileceği iletişim bilgileri ile yasal başvurularını 6502 Sayılı Kanun'un ilgili hükümlerine uygun olarak İlçe/İl Hakem Heyetlerine ve Tüketici Mahkemeleri'ne başvuru yapabilecektir.

 

 1. Feragat 

 

 1. Feragat ancak yazılı ve açık şekilde yapılmış ise geçerlidir.

 

 1. Taraflardan birinin işbu Sözleşme ve eklerinden kaynaklanan haklarını kullanmaması, bu haklardan ya da hakların kullanımından tamamen vazgeçtiği anlamına gelmez.

 

 1. Taraflardan birinin işbu Sözleşmede belirtilen yükümlülüklerine aykırı hareket etmesi halinde, diğer Taraf’ın bu duruma göz yumması ya da haklarını kullanmaması, bu ihlale sürekli şekilde katlanacağı ve haklarını kullanmayacağı anlamına gelmez.

 

 1. İşbu Sözleşmede Taraflara tanınan sürelerin ve hakların zamanında kullanılmamış olması bu haktan vazgeçildiği şeklinde yorumlanamaz.

 

 1. Değişiklikler

 

Sözleşmede aksine bir hüküm bulunmayan hallerde, işbu Sözleşmede yapılacak değişiklikler ancak tarafların karşılıklı olarak anlaşması halinde yazılı olarak yapılabilir. Her iki tarafça imzalanmış değişiklik metinleri, ek sözleşme ya da ek iş emri formları imza tarihleri itibariyle işbu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası haline gelirler.

 

 1. Bildirimler ve Delil Sözleşmesi

 

İşbu Sözleşme tahtında taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-posta (mail) aracılığıyla yapılacaktır. MÜŞTERİ, işbu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda EMUS'un resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 1. Yürürlülük

 

Yirmi (20) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, ………………… tarihinde, MÜŞTERİ tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

 

EMUS                                                                                                                             MÜŞTERİ